Kancelaria Redcy Prawnego Kinga Pajerska-Krasnowska

Prawo korporacyjne
Akcje, Obligacje, giełda
Negocjacje i rozwiązywanie sporów
Prawo pracy

Bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów, przygotowanie projektów i opiniowanie zawieranych umów.

Obsługa prawna procesów emisji akcji i obligacji, oraz kompleksowe doradztwo w procesie wprowadzenia akcji do publicznego obrotu.

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i poza- sądowych, administracyjnych, i innych, w których niezbędna jest profesjonalna pomoc prawna.

Kancelaria świadczy pomoc we wszelkich zagadnieniach związanych z prawami i obowiązkami stron stosunku pracy.

Prawo korporacyjne
Papiery wartościowe
Rozwiązywanie sporów i negocjacje
Prawo pracy